Retour

Gouache Tempera

Box of 5 x 10 ml primary colour poster paint tubes + 1 palette

Gouache Tempera

GOUACHE BOX 5 TUBES 10 ML PRIMARY COLOURS + 1 PALETTE

Format

10 ml

Product description

Box of 5 x 10 ml primary colour poster paint tubes + 1 palette

Les + produits

Box of 5 x 10 ml primary colour poster paint tubes + 1 palette

You will also like

GOUACHE BOX 5 TUBES 10 ML PRIMARY COLOURS + 1 PALETTE

Box of 5 x 10 ml primary colour poster paint tubes + 1 palette

GOUACHE BOX 10 TUBES 10ML ASSORTED COLOURS

Box of 10 x 10 ml assorted poster paint tubes

BOX OF 12 ASSORTED POSTER PAINT CAKES + 1 BRUSH

Box of 12 assorted poster paint cakes + 1 brush